I. félévi Bázisintézményi programok

Címkék: Iskolai programok

Kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy az integráló tantestületek szemléletét alakítsuk a másság elfogadása, tolerancia érdekében.

Kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy az integráló tantestületek szemléletét alakítsuk a másság elfogadása, tolerancia érdekében. Célunk, hogy a pedagógusok fogadják el az integrációt, és az ehhez kapcsolódó módszerek, eszközök, eljárások szervezeti szinten épüljenek be a mindennapokba.

Ehhez kívántunk segítséget nyújtani a műhelyfoglalkozásaink keretében.

Az első alkalom témája: SNI ellátás a többségi intézményekben – jogi szabályozás; érzékenyítés

Meghatározásokkal, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásának törvényi hátterét, a Nemzeti Alaptanterv és a Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének irányelvei közös értelmezését ismerkedtünk meg. Szó esett a megváltozott pedagógusszerepekről, a gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus és a többségi pedagógusok együttműködéséről, mely a pedagógiai paradigmaváltás részenként jelenik meg. Az érdeklődő pedagógusok érzékenyítő gyakorlatokat végezhettek, mely során megtapasztalhatták a különböző tanulási zavarok nehézségeit.

A második alkalom témája: Tanügy-igazgatási kérdések az együttnevelésben

Áttekintettük a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának tanulás/tanítás tervezési dokumentumait, dokumentációját,  illetve azokat az intézményi dokumentumokat, melyekben még meg kell jelennie az SNI ellátásnak. Részletesen kitértünk az SNI irányelvekben megfogalmazottak értelmezésére. Szakmai műhelymunka keretében differenciált tanmenet-részleteket dolgoztak ki az érdeklődő pedagógusok.

A harmadik alkalom témája: Módszerek taneszközök a gyakorlatban – saját készítésű és egyéb fejlesztő eszközök bemutatása, használat

Előadás formájában sorra kerültek a különböző tanulásszervezési formák, a differenciálási lehetőségek. Ötletbörzeként azok az önálló tanulási technikák, eszközök kerültek bemutatásra, melyekkel sikeresen megoldható a tanulók differenciálása, és képessé válnak az önellenőrzésre. Az intézmény lelkes pedagógusai saját készítésű fejlesztő eszközeiket mutatták be, melyet az érdeklődők ki is próbálhattak.

P1000507.JPGWP_20171211_15_01_37_Pro.jpgWP_20171211_15_04_41_Pro.jpgWP_20171211_15_10_36_Pro.jpgWP_20171211_15_30_47_Pro.jpg